ผึ้ง – หวาน รีสอร์ท

ห้องประชุม

ผึ้ง – หวาน รีสอร์ท ให้บริการห้องประชุม-สัมมนา หลายขนาด เพื่อรองรับงานประชุมสัมมนาทุกรูปแบบ พร้อมระบบเครื่องเสียงและ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วอร์คแรลลี่ งานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมอาหารเย็นหรือ กิจกรรมรอบกองไฟ เราสามารถจัดให้ท่านได้ทุกรูปแบบโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

รันตี

เนื้อที่: 576 ตารางเมตร
ความจุ

 • Theatre: 400
 • Classroom: 350
 • U/V Shape (Table+Chair): 300

เกริงกระเวีย

เนื้อที่: 240 ตารางเมตร
ความจุ

 • Theatre: 200
 • Classroom: 120
 • U/V Shape (Table+Chair): 60
 • U/V Shape (Chair Only): 90

ซองกาเลีย

เนื้อที่: 200 ตารางเมตร
ความจุ

 • Theatre: 150
 • Classroom: 80
 • U/V Shape (Table+Chair): 50
 • U/V Shape (Chair Only): 80

เอราวัณ

เนื้อที่: 144 ตารางเมตร
ความจุ

 • Theatre: 100
 • Classroom: 45
 • U/V Shape (Table+Chair): 30
 • U/V Shape (Chair Only): 50