ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท หนึ่งเดียวในกาญจนบุรีที่ได้รับการคัดเลือกให้ปรากฏอยู่ในหนังสือ “9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ประจำปี พ.ศ. 2560

Pung-Waan Resort Kanchanaburi has been honored to be the one and the only resort in Kanchanaburi elected to be present in the “9 Routes of Tourism for All”, a book launched by the Tourism Authority of Thailand (TTT) 2017 to promote the concept of universal accessibility for all travellers regardless of their physical conditions.